PrivacyverklaringPersoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Terug naar Jezelf (hierna TNJ) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Adresgegevens

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Praktijk TNJ verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vraag ik om uw toestemming door middel van het intakeformulier "uw privacy".
Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik om toestemming van de ouders of voogd.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt ?
Praktijk TNJ verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:

  • U bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van de nieuwsbrief

Praktijk TNJ verwerkt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven genoemd, tenzij ik hiervoor van u toestemming heb gekregen.

Delen met anderen
Praktijk TNJ deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging
Praktijk TNJ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@terugnaarjezelf.nl

Bewaartermijn
Praktijk TNJ bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u niet langer diensten afneemt van praktijk TNJ worden uw persoonsgegevens verwijderd, behalve als er sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Cookies
Praktijk TNJ gebruikt alleen functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Met de analytische cookies krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website. Op deze manier kunnen wij onze website optimaliseren.

Social media
Informatie en nieuwtjes zijn terug te vinden op de Facebook pagina's van praktijk TNJ.
Lees de privacyverklaringen van Facebook om te weten hoe zij omgaan met privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@terugnaarjezelf.nl
Praktijk TNJ zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.