logo
bloem
home
individuele therapie
relatie therapie
therapie voor kinderen
rouwverwerking
begeleiding bij ziekte
somatic experiencing
trauma therapie
EFT
EMI en EMDR
TRE
innerlijk kind werk
familieopstellingen
co-dependency
cursussen
over Jacquelien
contact en route
tarieven en privacy
links
werktechnieken

 

Werktechnieken

Bio-energetica
Bio-energetica is een methode om de energie opnieuw vrijelijk door je lichaam te laten stromen. Binnen deze therapie maken we gebruik van bio-energetische oefeningen. Dit zijn lichaamsoefeningen die je helpen om blokkades binnen in jezelf weer op te lossen. Door de oefeningen kun je in contact komen met emoties. Dit zijn emoties die veelal onbewust in ons lichaam liggen opgeborgen, maar er vaak voor zorgen dat je je niet helemaal tevreden voelt met jezelf. Door deze emoties te uiten tijdens de oefeningen kun je een blokkade opheffen en kan je energie weer vrijelijk stromen.

Blokkade
Door middel van spanning kunnen er allerlei blokkades binnen in jezelf ontstaan. Er zijn twee verschillende soorten blokkades. De ene is dat je je geblokkeerd kunt voelen om een bepaalde actie te ondernemen. De andere is dat je energie niet meer vrijelijk stroomt door je lichaam. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld schouders die helemaal vast zitten.
Het doel van deze therapie is om beide blokkades weer op te heffen.

Familie Opstellingen
Bij deze techniek worden groepsleden intuïtief door een cliënt in de ruimte geplaatst als zijnde een familielid. Na enige tijd lijkt er ingang te komen in wat ook wel de familieziel genoemd wordt. Ze gaan daadwerkelijk voelen wat dit familielid voelt. Een eventuele verstrikking in de familie wordt op deze manier zichtbaar en is daarna te herordenen zodat de vastzittende energie weer vrijelijk kan gaan stromen.

Geleide fantasie
Bij een geleide fantasie word je in een lichte trance gebracht. Deze trance zorgt ervoor dat je je makkelijk laat leiden door een fantasie verhaal dat verteld wordt door de therapeut. De bedoeling hiervan kan zijn om je te leren ontspannen, maar het kan je ook helpen om oude beelden van vroeger terug te halen. Zowel positieve herinneringen als negatieve herinneringen kun je op deze manier als het ware terug zien alsof je het niet zelf op dit moment meemaakt, maar er als het ware vanaf een afstand naar kijkt. Door het verhaal dat verteld wordt kun je op een hele veilige manier negatieve ervaringen uit je verleden verwerken door er op een nieuwe manier naar te leren kijken. Ook het terughalen van positieve ervaringen kunnen je nu weer een nieuwe impuls geven.

Gestalt en innerlijke dialoog
Gestalt is een manier om door middel van de taal van je lichaam te onderzoeken welke patronen jouw leven beheersen. Het is een manier om meer duidelijkheid te krijgen in innerlijke conflicten en tegenstrijdige gevoelens binnen in jezelf. Ook kun je je hierdoor bewust worden van gevoelens die je je niet of nauwelijks bewust bent, maar die wel zonder dat je het beseft invloed kunnen hebben op je dagelijkse leven.
Door middel van een innerlijke dialoog kun je in contact komen met het kind in jezelf. Dit kind kan je helpen inzicht te krijgen in de tegenstrijdigheden die jij binnen in jezelf kunt voelen. Je kunt ze een plekje geven, doordat je ontdekt dat een bepaalde kant van jou sterk wordt beïnvloed door je vader, moeder, oom, tante, grootouders, enzovoort. Het inzicht zal je helpen om meer bij je eigen essentie te komen. Door het verwerken van de pijn die verbonden is aan deze delen in jezelf kun je je oude patronen steeds meer los laten.

Innerlijk kind
Als kind wil je in eerste instantie liefde, aandacht en voeding van je ouders. Om dit te krijgen ga je al van jongs af aan strategieën ontwikkelen. De meeste ouders doen erg hun best, maar kunnen (vaak vanuit hun eigen beperkte optiek) niet altijd aan deze wensen van een kind voldoen.
In de peuter leeftijd wil een kind op eigen houtje de wereld onderzoeken, met de wetenschap dat papa of mama op veilige afstand aanwezig is. Het kind wil zelf tegen grenzen aanlopen, maar de ouders moeten het kind dan soms tegen zichzelf in bescherming nemen. Je laat bijvoorbeeld een kind niet van de trap vallen. De ouders bepalen dan een grens. De meeste ouders brengen op die manier veel regels, maar ook normen aan. Deze worden door een kind niet altijd als prettig ervaren. Elk kind vindt zijn eigen manier om zo weinig mogelijk gekwetst te worden door de ouders en zoveel mogelijk liefde en aandacht te krijgen. De een ontdekt dat hij of zij waardering krijgt door zich stil te houden en de ander ontdekt dat hij of zij alleen aandacht (vaak negatief) krijgt door te gaan schreeuwen. Weer een ander zal om aandacht te krijgen lief zijn en nooit boos worden. Er zijn vele mogelijkheden! Je ontwikkelt op deze manier je eigen overlevingsstrategie. Deze strategieën hebben jou gemaakt tot wie je nu bent. Het deel in jou dat je dagelijkse leven nog steeds aanstuurt noemen we nu het innerlijke kind. Dit kind in jezelf kan allerlei verschillende emoties voelen, zowel blijde als verdrietige, boze en angstige. Door aandacht te gaan geven aan je innerlijke kind kun je leren zien wat je echte diepere verlangens zijn en waar je gekwetst bent. Door hier meer en meer naar te luisteren en aandacht aan te geven zal je steeds minder dat gekwetste deel in jezelf tegenkomen en de pijn kunnen verwerken die hier aan verbonden is.
(zie ook primal)

Intake gesprek
Dit is een gesprek voorafgaande aan de individuele therapie en soms voor de cursus "Terug naar jezelf". In dit gesprek vertelt de therapeut wat deze therapie inhoudt en luistert zij naar de motivatie van de cliënt om deze therapie te volgen. Om meer inzicht te krijgen in de cliënt zal de therapeut ook vragen stellen over het dagelijkse leven van de cliënt en over hoe deze vroeger is opgegroeid.

Lichaamswerk
Emotionele pijn slaat zich op in je lichaam. We zijn ons hier meestal niet van bewust, hoewel we vaak wel praten in termen van: "aan hem kun je zien dat hij veel heeft meegemaakt" of "die persoon draagt de wereld op zijn schouders". Hierbij zie je dan ook vaak aan de lichaamshouding dat iemand als het ware een zware last te dragen heeft. Door middel van lichamelijke oefeningen kun je in contact komen met de pijn die je door de jaren heen in je lichaam hebt opgeslagen. Door in contact te komen met deze pijn, kun je uiteindelijk deze pijn weer herbeleven, verwerken en vervolgens met het inzicht dat je nu hebt loslaten.
Door lichaamswerk maak je het mogelijk om je levensenergie weer volop in je lichaam te laten stromen, je ademhaling verruimt zich, je zult je steeds meer ontspannen voelen en je zult je steeds vitaler gaan voelen.

Meditatie
Meditatie is een toestand waarin je jezelf kan brengen waarbij je gedachten tot rust zijn gekomen en je als het ware door een filmcamera jezelf en je omgeving kan waarnemen. De emoties over dat wat je ziet zijn er wel, maar raken je niet. Je hebt geen oordelen over jezelf of anderen, je neemt gewoon waar. Meditatie wordt ook wel omschreven als een ultieme toestand van "zijn". Het nut van meditatie is dat je zicht kan krijgen op je oorspronkelijke natuur.
We maken in de cursussen voornamelijk gebruik van dynamische meditaties, omdat dit een vorm van mediteren is die beter past bij onze westerse manier van leven. Voor de meesten van ons is het erg moeilijk om in stilte te mediteren. Een dynamische meditatie helpt je om uiteindelijk toch die stilte in jezelf te vinden. Meditatie kan een goede ingang zijn om het primal rebirth proces in te gaan. Het kan je helpen om je oordelen over jezelf en anderen los te laten.

Negatieve overtuigingen
Dit zijn zinnetjes die je (vaak door je ouders, leraren, kerk enz.) zijn meegegeven in je kindertijd, zoals: Je kunt niks, je doet nooit wat, je bent niet om van te houden, je bent stout, je doet het nooit goed, enz. enz.. Door deze zinnetjes vaak genoeg te horen, worden het jouw persoonlijke levensovertuigingen. Deze overtuigingen hebben veelal een negatieve invloed op je gehad en hebben dat vaak nu nog. Je kunt er zo sterk in gaan geloven, dat je soms niet eens meer kunt zien hoe ze je negatief beïnvloeden. Je neemt deze overtuigingen vaak als waarheid aan, terwijl het eigenlijk alleen maar een waarheid is die jou is aangeleerd. Door middel van therapie leer je op een nieuwe manier naar deze overtuigingen te kijken. Je leert te zien in hoeverre ze nu nog je leven bepalen en in hoeverre dat reëel is.

Primal
Vanaf je vroegste jeugd heb je kwetsingen opgelopen die ervoor gezorgd hebben dat jij je eigen overlevingsstrategie bent gaan ontwikkelen. Onbewust word je nu nog steeds door deze strategie beïnvloed.
Elk kind loopt kwetsingen op, hoe goed sommige ouders ook voor ons zijn. Een pasgeboren baby wil gevoed en geknuffeld worden. Dit is een bevestiging voor zijn bestaan. Veel baby's werden aan hun lot overgelaten. Het zogenaamde huiluurtje is hier een voorbeeld van. Ook het voeden naar een tijdsschema is een voorbeeld. Elk kind wil dat er aan zijn of haar behoeftes wordt voldaan op het moment dat die behoefte er is. Geen enkele ouder kan daar helemaal aan voldoen. Een baby die zich in de steek gelaten voelt gaat op zo'n moment een overlevingsstrategie ontwikkelen. Het leert bijvoorbeeld om stil te zijn, omdat het dan lief gevonden wordt of het leert juist enorm te schreeuwen omdat het dan uiteindelijk krijgt waar het zo naar verlangde. Deze patronen kun je vaak nu nog zien bij volwassen mensen.
In deze therapie gaan we proberen uit te zoeken door middel van verschillende oefeningen wat jouw overlevingsstrategieën zijn en in hoeverre ze nu nog je leven beheersen. Deze strategieën hebben een functie gehad, maar de vraag is of je dat nu nog nodig hebt. Ze kunnen je nu in je huidige bestaan enorm blokkeren. Je snapt vaak niet waarom je in bepaalde situaties vreemd kunt reageren of waarom je bang bent of paniekerig of boos. Door te onderzoeken waar deze gevoelens vandaan komen kun je meer begrip voor je eigen handelen gaan krijgen en het langzaam leren loslaten.
Door primaltherapie kom je in contact met je zogenaamde oergevoelens. Door deze gevoelens te uiten kun je de pijn van het kind steeds meer loslaten.

Rebirthing
Rebirthing is een vorm van ademen waarin het je mogelijk gemaakt wordt om in contact te komen met je emoties. Dit kunnen zowel blijde als pijnlijke emoties zijn. Beide emoties kunnen erg intens ervaren worden en een bevrijdend gevoel veroorzaken. Dit komt doordat je als het ware door de blokkades heen ademt. Deze blokkades zijn in de loop der jaren door allerlei emoties in je lichaam vastgezet. Het is een prachtige methode om je lichaam te reinigen. Vaak ontstaat er ook inzicht in jezelf en je functioneren. Meestal zien de mensen er na een rebirthingsessie prachtig uit, sommige mensen voelen zich letterlijk herboren. Het is niet zo dat je bij elke rebirthing een hergeboorte meemaakt, hoewel dit in een enkel geval wel eens zo ervaren wordt.
Rebirthing is een manier van ademen die we ook wel verbonden ademen noemen.

Schaamte
Schaamte is een gevoel dat we niet van origine meekrijgen. Een baby kent de emotie schaamte niet. Dit is een gevoel dat we langzamerhand meekrijgen van onze opvoeders. Eigenlijk is het zo dat je beschaamd wordt. Meestal worden we beschaamd in onze behoeftes. Denk maar eens aan de zinnetjes: Kinderen die vragen…… en Kinderen die willen…… Hierdoor leren we onze werkelijke behoeftes onderdrukken en ontwikkelt de schaamte zich.

Shock
Shock is een situatie waarin je terecht komt als er een plotselinge angst ontstaat of als er een chronisch angstgevoel aanwezig is. Shock maakt dat we afgesloten raken van de buitenwereld en niet meer in contact zijn met onze gevoelens. Het is een overlevingsmechanisme dat er voor zorgt dat we de pijn die bij de angst hoort niet meer voelen. Het lichaam bevriest als het ware. Je hebt een mechanisme ontwikkeld waarmee je jezelf kunt verdoven. In je hoofd kun je soms nog heel scherp zijn, maar het heeft geen contact met de rest van je lichaam, alsof je verdoofd bent. Alles lijkt dan helemaal geblokkeerd. Je kunt niet meer spreken of tot actie over gaan. Je raakt vaak in shock zonder dat je door hebt wat de aanleiding is.

Volwassene
De volwassene is degene die zonder vooroordeel en zonder de emotionele betrokkenheid van het kind aanwezig is in je. Het is als het ware de persoon in je, die weet wat goed en slecht voor het kind is, een raadgever zonder oordeel. Toch kan deze volwassene zonder dat je het door hebt de positie van een van je ouders gaan overnemen. Het kan dan even duren (met behulp van de therapeut) voordat het kind en de volwassene tot een oprecht goed gesprek kunnen komen, zonder de oordelen van anderen (bijv. je ouders) het gesprek te laten bepalen.

balk